Thông báo từ BQT 5giay về việc bán rượu trên 15 độ

Theo Thông tư 43/2003/TT-BVHTT quy định chỉ cho phép quảng cáo với các loại rượu có nồng độ cồn dưới 15°. Còn các loại rượu từ 15° trở lên chỉ được quảng cáo trong phạm vi địa giới doanh nghiệp sản xuất rượu, bên trong các cửa hàng, đại lý tiêu thụ rượu nhưng phải đảm bảo người ở bên ngoài địa giới doanh nghiệp cửa hàng, đại lý không đọc được, không nghe được, không thấy được.

Vì vậy đối với các bài post có rượu trên 15 độ sẽ bị xóa với lý do " không được bán rượu trên 15o "

Nếu member nào cố tình post lại bài sẽ bị ban nick theo quy định 5giay (10 ngày - 1 tháng)

Các bạn member cập nhật thông tin mới nhé
Xin cám ơn
BQT 5giay 09/12/2010