chuyện ngày xưa thì khỏi nói, hay, hài và có những câu khá hay hihi

một đoạn trong kịch này:

You Tube
You TubeLink down: MF
http://www.mediafire.com/?7c4vmarpxkz7i