sirius màu đỏ-đen cua e không bik đi tem nao đẹp nữa?
xin mọi người giúp đỡ