mình xài cái samsung C-3053, mình cần giới hạn thời gian cho cuộc gọi, vì mình xài mobi trả sau, dc gọi 10p miễn phí. tìm mãi mà không thấy chổ cài đặt. ai biết chỉ dùm mình nhá...