Dear A/C
Mình bên công ty OKI Việt Nam, website: http://okiprintingsolutions.com.vn

Mr Điền
Điện thoại: 090 HAI 36 58 38
Y!M :
[CODE]dienidc[/CODE]
OKI Center 244B Huỳnh Văn Bánh, Q.Phú Nhuận, Tp Hồ Chí MinhEmail: sales@okiprintingsolutions.com.vn
Giá mực in OKI và phụ kiện ( Trắng Đen ) :

OKI Mono Consumables Diễn giải Tuổi thọ Enduser
B2200 Toner Mực cho máy in OKI B2200 2,000 pages 1,455
B2200 Drum Drum cho máy in OKI B2200 15,000 pages 1,716
B2500 Toner Catridge Catridge Mực cho máy in OKI B2500/ B2520/ B2540 4,000 pages 4,342
B410 Toner Mực cho máy in OKI B410/ B430/ B440/ MB460/ MB470/ MB480 3,500 pages 1,850
B410 Drum Drum cho máy in OKI B410/ B430/ B440/ MB460/ MB470/ MB480 25,000 pages 3,883
B411 Toner Mực cho máy in OKI B411/ B431/ MB461/ MB471/ MB491 4,000 pages 2,035
B491 Toner Mực cho máy in B431/ MB491 12,000 pages 3,978
B411 Drum Drum cho máy in OKI B411/ B431/ MB461/ MB471/ MB491 30,000 pages 2,891
B4400 Toner Mực cho máy in OKI B4400/ B4600 3,000 pages 1,492
B4400 Drum Drum cho máy in OKI B4400/ B4600 25,000 pages 3,655
B6500 Toner Catridge Catridge Mực cho máy in OKI B6500 11,000 pages 5,557
B700 Toner Catridge Catridge Mực cho máy in OKI B710/ B720/ B730 15,000 pages 5,133
B720 Toner Catridge Catridge Mực cho máy in OKI B720 20,000 pages 6,488
B820 Toner 6K Mực cho máy in OKI B820/ B840 (6k) 6,000 pages 1,778
B820 Toner 15K Mực cho máy in OKI B820/ B840 (15k) 15,000 pages 3,110
B820 Drum Drum cho máy in OKI B820/ B840 30,000 pages 3,311
OKI Mono Option Diễn giải Tuổi thọ Enduser
B411 2nd Tray Khay giấy thứ 2 cho máy in OKI B411/ B431 N/A 4,550
B411 RAM 64MB RAM 64MB cho máy in OKI B411/ B431 N/A 1,455
B411 RAM 128MB RAM 128MB cho máy in OKI B411/ B431 N/A 2,051
B411 RAM 256MB RAM 256MB cho máy in OKI B411/ B431 N/A 3,319
B4400 Network Card Network Card cho máy in OKI B4400/ B4600 N/A 2,051
B6500 Duplex unit Duplex cho máy in OKI B6500 N/A 6,714
B700 Duplex unit Duplex cho máy in OKI B710/ B720/ B730 N/A 6,751
B700 3rd/4th Tray Khay giấy thứ 3/ thứ 4 cho máy in OKI B710/ B720/ B730 N/A 7,870
B820 Duplex unit Duplex cho máy in OKI B820/ B840 N/A 9,437
B820 2nd/3rd Tray Khay giấy thứ 2/ thứ 3 cho máy in OKI B820/ B840 N/A 11,801

Giá băng mực, ribbon OKI chính hãng :

No OKI RIBBON SPECS E D No OKI RIBBON SPECS E
1 Ribbon ML-1120/1190 4 Triệu ký tự 121 110 6 Ribbon ML5720/5790 8 Triệu ký tự 418
2 Ribbon ML-184/320 3 Triệu ký tự 110 99 7 Ribbon ML5721/5791 13 Triệu ký tự 660
3 Ribbon ML-390/391 2 Triệu ký tự 121 110 8 Ribbon ML-6300FB 4 Triệu ký tự 220
4 Ribbon ML-4410 15 Triệu ký tự 968 814 9 Ribbon ML-790/791 4 Triệu ký tự 132
5 Ribbon ML-590/591
(dùng cho ML-390FB)
4 Triệu ký tự 132 121 10 Ribbon ML-8810 10 Triệu ký tự 814
No OKI ACCESSORIES SPECS E D No OKI ACCESSORIES SPECS E
1 Roll Paper Stand 100 ML-184 1,961 1,863 7 Cutsheet Feeder 390 ML-320/390 3,696
2 Roll Paper Stand 300 ML-320/390 1,961 1,863 8 Cutsheet Feeder 590 ML-520/590 3,476
3 Serial Card 100 ML-184 1,716 1,650 9 NIC 4410 ML-4410 /6300FB 2,871
4 Serial Card 300 ML-3xx/7xx 1,848 1,760
5 Bottom Push Tractor ML-390/790 1,452 1,320 10 NIC 5720 ML-57x0/57x1 7,668
6 Bottom Push Tractor ML-391/791 1,694 1,540 11 NIC 720 ML-3xx/7xx 7,668

Giá mực laser màu OKI chính hãng, giá mực OKI chính hãng :

OKI Toner Diễn giải Tuổi thọ Enduser
C110 Black Toner. NEW!!! Mực đen cho máy in OKI C110/ C130/ MC160 2,500 pages 1,504
C110 Color Toner. NEW!!! Mực màu cho máy in OKI C110/ C130/ MC160. Có 3 màu C/M/Y 1,500 pages 1,350
C310 Black Toner. NEW!!! Mực đen cho máy in OKI C310/ C330/ C510/ C530/ MC361/ MC561 2,000 pages 942
C310 Color Toner. NEW!!! Mực màu cho máy in OKI C310/ C330/ C510/ C530/ MC361/ MC561.
Có 3 màu C/M/Y
2,000 pages 1,671
C3520 Black Toner Mực đen cho máy in OKI C3520MFP / C3530MFP 2,500 pages 974
C3520 Color Toner Mực màu cho máy in OKI C3520MFP / C3530MFP. Có 3 màu C/M/Y 2,000 pages 1,338
C3600 Black Toner Mực đen cho máy in OKI C3300n / C3400n / C3600n 1,500 pages 735
C3600 Color Toner Mực màu cho máy in C3300n / C3400n / C3600n. Có 3 màu C/M/Y 1,500 pages 1,071
C5100 Black Toner Mực đen cho máy in OKI C3100 / C3200 / C5100 / C5200 / C5400 5,000 pages 1,161
C5100 Color Toner Mực màu cho máy in C3100 / C3200 / C5100/ C5400. Có 3 màu C/M/Y 5,000 pages 1,974
C5600 Black Toner Mực đen cho máy in OKI C5600n / C5700n 6,000 pages 2,020
C5600 Color Toner Mực màu cho máy in OKI C5600n / C5700n. Có 3 màu C/M/Y 2,000 pages 1,856
C5650 Black Toner Mực đen cho máy in OKI C5650n / C5750n 8,000 pages 2,276
C5650 Color Toner Mực màu cho máy in OKI C5650n / C5750n. Có 3 màu C/M/Y 2,000 pages 1,829
C5800 Black Toner Mực đen cho máy in OKI C5800n / C5900n 6,000 pages 2,020
C5800 Color Toner Mực màu cho máy in OKI C5800n / C5900n. Có 3 màu C/M/Y 5,000 pages 3,574
C5850 Black Toner Mực đen cho máy in OKI C5850n / C5950n 8,000 pages 2,276
C5850 Color Toner Mực màu cho máy in OKI C5850n / C5950n. Có 3 màu C/M/Y 6,000 pages 3,713
C610 Black Toner Mực đen cho máy in OKI C610n 8,000 pages 2,188
C610 Color Toner Mực màu cho máy in OKI C610n. Có 3 màu C/M/Y 6,000 pages 3,438
C711 Black Toner Mực đen cho máy in OKI C711n / C711DCM 11,000 pages 2,188
C711 Color Toner Mực màu cho máy in OKI C711n / C711DCM/ C710. Có 3 màu C/M/Y 11,500 pages 4,769
C810 Black Toner Mực đen cho máy in OKI C810n / C830n 8,000 pages 2,080
C810 Color Toner Mực màu cho máy in OKI C810n / C830n. Có 3 màu C/M/Y 8,000 pages 4,139
ES8460 Black Toner Mực đen cho máy in OKI ES8460 9,000 pages 3,701
ES8460 Color Toner Mực màu cho máy in OKI ES8460. Có 3 màu C/M/Y 9,000 pages 5,680
C8600 Black Toner Mực đen cho máy in OKI C8600n / C8800n 6,000 pages 1,674
C8600 Color Toner Mực màu cho máy in OKI C8600n / C8800n. Có 3 màu C/M/Y 6,000 pages 3,203
C9600 Black Toner Mực đen cho máy in OKI C9600/ C9650/ C9800/ C9850 15,000 pages 3,150
C9600 Color Toner Mực màu cho máy in OKI C9600/ C9650/ C9800/ C9850. 3 màu C/M/Y 15,000 pages 6,090
OKI Drum Diễn giải Tuổi thọ Enduser
C110 Drum. NEW!!! Drum cho máy in OKI C110/ C130/ MC160.
1 Drum (Multi Pass) bao gồm 4 màu CMYK.
15,000 pages 1,926
C300 Drum. NEW!!! Drum cho máy in OKI C310/ C330/ C510/ C530/ MC361/ MC561.
1 Drum (Single Pass) bao gồm 4 màu CMYK.
20,000 pages 3,759
C3200 Black Drum Drum đen cho máy in OKI C3200 / C3200n. (C3100) 14,000 pages 1,621
C3200 Color Drum (C/M/Y) Drum màu cho máy in OKI C3200 / C3200n. (C3100) Có 3 màu C/M/Y 14,000 pages 1,875
C3300 Drum (4 màu C/M/Y/K) Drum cho máy in OKI C3300n / C3400n / C3600n. 15,000 pages 932
C3520 Drum (4 màu C/M/Y/K) Drum cho máy in OKI C3520MFP / C3530MFP. 15,000 pages 1,092
C5100 Drum (4 màu C/M/Y/K) Drum cho máy in OKI C5100 / C5200n / C5300 / C5400n. 17,000 pages 2,331
C5600 Drum (4 màu C/M/Y/K) Drum cho máy in OKI C5600n / C5600dn / C5700n / C5700dn. 20,000 pages 1,172
C5650 Drum (4 màu C/M/Y/K) Drum cho máy in OKI C5600n / C5600dn / C5700n / C5700dn. 20,000 pages 1,172
C5800 Drum (4 màu C/M/Y/K) Drum cho máy in OKI C5800n / C5800dn / C5900n / C5900dn. 20,000 pages 1,172
C5850 Drum (4 màu C/M/Y/K) Drum cho máy in OKI C5850n / C5850dn / C5950n / C5950dn. 20,000 pages 1,172
C610 Drum (4 màu C/M/Y/K) Drum cho máy in OKI C610n. 20,000 pages 1,172
C710 Drum (4 màu C/M/Y/K) Drum cho máy in OKI C710n. 20,000 pages 3,171
C711 Drum (4 màu C/M/Y/K) Drum cho máy in OKI C711n. 20,000 pages 3,171
C810 Drum (4 màu C/M/Y/K) Drum cho máy in OKI C810n / C830n. 20,000 pages 1,302
ES8460 Drum (C/M/Y/K) Drum cho máy in OKI ES8460. 20,000 pages 4,072
C8600 Drum (4 màu C/M/Y/K) Drum cho máy in OKI C8600n / C8800n. 20,000 pages 1,166
C9600 Drum (4 màu C/M/Y/K) Drum cho máy in OKI C9600/ C9650/ C9800/ C9850. 30,000 pages 3,696

Giá Drum - mực OKI chính hãng :

OKI Fuser Diễn giải Tuổi thọ Enduser
C310 Fuser Fuser cho máy in OKI C310/C330/C510/C530/MC361/MC561 60,000 pages 2,541
C5200 Fuser Fuser cho máy in OKI C3100 / C3200 / C5200 / C5400 / C5540MFP 45,000 pages 2,778
C3300 Fuser Fuser cho máy in OKI C3300 30,000 pages 2,426
C3400 Fuser Fuser cho máy in OKI C3400 / C3600 / C3530MFP 50,000 pages 2,426
C5600 Fuser Fuser cho máy in OKI C5600 / C5700 / C5800 / C5900 50,000 pages 2,176
C5650 Fuser Fuser cho máy in OKI C5650 / C5750 / C5850 / C5950 50,000 pages 2,176
C710 Fuser Fuser cho máy in OKI C710 60,000 pages 2,646
C610 Fuser Fuser cho máy in OKI C610/C711 60,000 pages 2,646
C8600 Fuser Fuser cho máy in OKI C8600 / C8800/ C810/ C830/ ES8460 100,000 pages 2,199
C9600 Fuser Fuser cho máy in OKI C9600 / C9650 / C9800 / C9850 100,000 pages 4,169
OKI Transfer Belt Diễn giải Tuổi thọ Enduser
C310 Transfer Belt Transfer Belt cho máy in OKI C310/C330/C510/C530/MC361/MC561 60,000 pages 2,130
C5200 Transfer Belt Transfer Belt cho máy in OKI C3100/C3200/C5200/C5400/C5540MFP 50,000 pages 4,631
C3300 Transfer Belt Transfer Belt cho máy in OKI C3300 / C3400 / C3600 / C3530MFP 50,000 pages 1,974
C710 Transfer Belt Transfer Belt cho máy in OKI C710/ C56xx / C57xx / C58xx / C59xx 60,000 pages 2,316
C610 Transfer Belt Transfer Belt cho máy in OKI C610/ C711 60,000 pages 2,316
C8600 Transfer Belt Transfer Belt cho máy in OKI C8600 / C8800/ C810/ C830/ ES8460 80,000 pages 2,199
C9600 Transfer Belt Transfer Belt cho máy in OKI C9600/ C9650/ C9800/ C9850 100,000 pages 4,431
OKI Duplex Diễn giải Tuổi thọ Enduser
C5000 Duplex unit Duplex cho máy in OKI C5100/ C5200/ C5300/ C5400 N/A 4,851
C610 Duplex unit Duplex cho máy in OKI C56xx/ C57xx/ C58xx/ C59xx/ C610/ C710/ C711 N/A 4,908
C8600 Duplex unit Duplex cho máy in OKI C8600/ C8800/ C810/ C830 N/A 9,015
C9600 Duplex unit Duplex cho máy in OKI C9600/ C9650/ C9800/ C9850 N/A 15,526
OKI 2nd Tray Diễn giải Tuổi thọ Enduser
C5800 2nd Tray Khay giấy thứ 2 cho máy in OKI C56xx/ C57xx/ C58xx/ C59xx N/A 9,916
C610 2nd Tray Khay giấy thứ 2 cho máy in OKI C610/ C710/ C711 N/A 8,113
C810 2nd Tray Khay giấy thứ 2 cho máy in OKI C810/ C830 N/A 13,856
C8600 2nd Tray Khay giấy thứ 2 cho máy in OKI C8600/ C8800 N/A 13,856
C9600 2nd Tray Khay giấy thứ 2 cho máy in OKI C9600/ C9800 N/A 19,299
OKI RAM Diễn giải Tuổi thọ Enduser
C5650 RAM 256MB RAM 256MB cho máy in OKI C5650/ C5850 N/A 5,943
C5700 RAM 256MB RAM 256MB cho máy in OKI C3600/ C5750/ C5950/ C710/ C810/ C830/ C5550MFP/ MC560 N/A 5,943
C5700 RAM 512MB RAM 512MB cho máy in OKI C3600/ C5750/ C5950/ C710/ C810/ C830/ C5550MFP/ MC560 N/A 9,916
C610 RAM 256MB RAM 256MB cho máy in OKI C330/ C530/ C610/ C711/ MC361/ MC561 N/A 5,943
C610 RAM 512MB RAM 512MB cho máy in OKI C330/ C530/ C610/ C711/ MC361/ MC561 N/A 9,916
C9600 RAM 256MB RAM 256MB cho máy in OKI C9600/ C9650/ C9800/ C9850 N/A 11,118
C9600 RAM 512MB RAM 512MB cho máy in OKI C9600/ C9650/ C9800/ C9850 N/A 16,494
OKI HDD Diễn giải Tuổi thọ Enduser
C57000 HDD 40GB HDD 40GB cho máy in OKI C5700/ C5750/ C5900/ C5950/ C710/ C5550MFP/ MC560 N/A 7,846
C9600 RAM 20GB HDD 20GB cho máy in OKI C9600/ C9650/ C9800/ C9850 N/A 10,117
OKI PAPER Diễn giải Tuổi thọ Enduser
PPR-CT4DA EXCELLENT WHITE A4 BANNER, 125sht, 128gsm paper N/A 1,172
PPR-CT3DA EXCELLENT WHITE A3 BANNER, 125sht, 128gsm paper N/A 1,664

Giá mực nạp và mực thay thế cho máy in OKI, Ribbon thay thế OI, băng mực thay thế OKi :

No
MỰC THAY THẾ CAO CẤP DÙNG NẠP MỰC MÁY IN LASER MÀU OKI (BAO GỒM CHIP) Enduser
1 C310 C/M/Y/K
Dùng cho máy in OKI C310dn/C330dn/MC361dn, có chip, 60g
677
2 C3300 K Dùng cho máy in OKI C3300n/C3400n, bao gồm chip, 70g 370
3 C3300 C/M/Y Dùng cho máy in OKI C3300n/C3400n, bao gồm chip, 60g 396
4 C3600 K Dùng cho máy in OKI C3450n/C3600n, bao gồm chip, 70g 400
5
C3600 C/M/Y Dùng cho máy in OKI C3450n/C3600n, bao gồm chip, 60g 496
6 C5600 C/M/Y/K
Dùng cho máy in OKI C5600n/C5700n, bao gồm chip, 90g
642
7 C5800 C/M/Y/K Dùng cho máy in OKI C5800n/C5900n, bao gồm chip, 150g 964
8 C5850 C/M/Y/K Dùng cho máy in OKI C5850n/C5950n, bao gồm chip, 150g 1,051
9 C610 C/M/Y/K Dùng cho máy in OKI C610n, bao gồm chip, 150g 1,051
10 C810 C/M/Y/K Dùng cho máy in OKI C810n/C830n, bao gồm chip, 150g 866
11 C8600 C/M/Y/K Dùng cho máy in OKI C8600n/C8800n, bao gồm chip, 150g 964
12 C9650 C/M/Y/K Dùng cho máy in OKI C9650n/C9850n, bao gồm chip, 200g 813
No
MỰC THAY THẾ CAO CẤP
DÙNG NẠP MỰC MÁY IN LASER MÀU OKI (CHƯA CÓ CHIP)
Enduser
1 C310 C/M/Y/K Dùng cho máy in OKI C310/C330/C530/MC361, 60g 287
2 C3300 C/M/Y/K Dùng cho máy in OKI C3300n/C3600, 60g (Mực K: 70g) 281
3 C5600 C/M/Y/K Dùng cho máy in OKI C5600/C5800/C5850/C810/C8600, 90g 424
4 C9600 C/M/Y/K Dùng cho máy in OKI C9600n/C9800/C9650n/C9850n, 200g 686
No
CHIP MỰC
DÙNG NẠP MỰC CHO MÁY IN LASER MÀU OKI
Enduser
1 C310 C/M/Y/K Dùng cho máy in OKI C310dn/C330dn/MC361dn. 361
2 C3300 C/M/Y/K Dùng cho máy in OKI C3300n/C3400n. 145
3 C3600 C/M/Y/K Dùng cho máy in OKI C3450n/C3600n. 215
4 C5600 C/M/Y/K Dùng cho máy in OKI C5600n/C5700n. 217
5 C5800 C/M/Y/K Dùng cho máy in OKI C5800n/C5900n. 217
6 C5850 C/M/Y/K Dùng cho máy in OKI C5850n/C5950n. 299
7 C610 C/M/Y/K Dùng cho máy in OKI C610n. 516
8 C810 C/M/Y/K Dùng cho máy in OKI C810n/C830n. 352
9 C8600 C/M/Y/K Dùng cho máy in OKI C8600n/C8800n. 217
10 C9650 C/M/Y/K Dùng cho máy in OKI C9650n/C9850n. 217
No OPC DRUM + CHIP DÙNG THAY ỐNG OPC CHO DRUM MÁY IN LASER MÀU OKI Enduser
1 C3300 C/M/Y/K Dùng cho máy in OKI C3300n/C3400n/C3600n. 347
2 C5100 C/M/Y/K Dùng cho máy in OKI C5100n/C5200n/C5400n. 413
3 C5800 C/M/Y/K Dùng cho máy in OKI C5600n/C5700n/C5800n/C5900n. 413
4 C8600 C/M/Y/K Dùng cho máy in OKI C8600n/C8800n. 546
5 C9600 C/M/Y/K Dùng cho máy in OKI C9600n/C9650n/C9800n/C9850hdn. 614
No RIBBON THAY THẾ DÙNG CHO MÁY IN KIM OKI Enduser
1 Ribbon 1120/1190 Dùng cho máy in kim OKI ML-1120, ML-1190. 73
2 Ribbon 5790 Dùng cho máy in kim OKI ML-5720, ML-5790 154
3 Ribbon 5791 Dùng cho máy in kim OKI ML-5721, ML-5791 168
4 Ribbon 6300 Dùng cho máy in kim OKI ML-6300FB 121
No
MỰC THAY THẾ DÙNG NẠP MỰC MÁY IN LASER MONO OKI (BAO GỒM CHIP) Enduser
1 B411 Dùng cho máy in OKI B411/B431/MB461/MB491, có chip, 80g 471
No
MỰC THAY THẾ DÙNG NẠP MỰC MÁY IN LASER MONO OKI (CHƯA CÓ CHIP) Enduser
1 XYM105/XYM1300
Dùng cho máy in OKI B411/B431/MB461/MB491, 80g
84
No
CHIP MỰC DÙNG NẠP MỰC CHO MÁY IN LASER MÀU OKI Enduser
1 B411 Chip
Dùng cho máy in OKI B411/B431/MB461/MB491
409

Mình bên công ty OKI Việt Nam, website: http://okiprintingsolutions.com.vn

Mr Điền
Điện thoại: 090 HAI 36 58 38
Y!M :
[CODE]dienidc[/CODE]
OKI Center 244B Huỳnh Văn Bánh, Q.Phú Nhuận, Tp Hồ Chí MinhEmail: sales@okiprintingsolutions.com.vn