Tình trạng mặt trước còn đẹp, mặt sau han, nắp trên hơi xấu, nhưng còn đọc tốt, giá quá rẻ cho một đầu xài giải mã 1541 ai cần lh 01696930386 gặp đức ĐC : A39 ĐƯỜNG LÊ THỊ HỒNG F17 GV.Mặt sau em nó han.