Các bác cứ mua thẻ điện thoại gửi code và serial vào số 0983272740 kèm theo IMEI máy.15p sau sẽ có kết quả.
Em sẽ gửi IMEI cho các bác ngay. 20k một lần nha.