Vaio màu đen, model: VPCEA15FG
INTEL CORE I3-330M PROCESSOR 2.13GHZ
HDD:320GB
RAM:4GB
ATI-RADEON
AI CẦN LIEN HỆ QUA SỐ ĐIỆN THOẠI:0933948096(BẢO)
GIA:16.000.000 ( MOI 99%)