Chuyên Cung cấp IC - Chipset & Linh Kiện Laptop giá sỉ & Dịch Vụ Sửa Chữa Laptop chuyên nghiệp tại Đồng Nai. Sản phẩm, Đơn đặt hàng, Dịch vụ sữa chữa và Chăm sóc khách hàng, xin quý khách liên hệ:

Cty TNHH TM & DV Tin Học Dương Nguyễn


Điện thoại: 0612.210.818– 0613.601179- 0613.999439
yahoo – skype chat: duongnguyenmobile
địa chỉ: 11A, Nguyễn Ái quốc, Tân Phong, Biên Hoà, Đồng Nai.
www.linhkienlaptop5s.vn

Giá ic linh kiện Đang được cung cấp tại công ty:
IC NGUỒN ISL:
ISL 61881 HRTZ 39,000
ISL 6215 39,000
ISL 6215 CA 39,000
ISL 6217 CVZ 39,000
ISL 6218 CVZ 39,000
ISL 6224 CAZ 39,000
ISL 6225 CA 39,000
ISL 6227 CAZ 39,000
ISL 6227 IRZ 39,000
ISL 6228 IRTZ 39,000
ISL 6232 CAZ 39,000
ISL 6236 IRZ 39,000
ISL 6237 49,000
ISL 6237 IRZ 39,000
ISL 6247 39,000
ISL 6251 AHAZ (02LINE) 39,000
ISL 6251 AHRZ 39,000
ISL 6255 AHRZ 39,000
ISL 6255 HAZ 39,000
ISL 6255 HRZ 39,000
ISL 6258 HRTZ 39,000
ISL 6259 HRTZ 39,000
ISL 6260 CCRZ 39,000
ISL 6260 CRZ 39,000
ISL 6261 ACRZ 39,000
ISL 6262 ACRZ 39,000
ISL 6262 CRZ 39,000
ISL 6263 CRZ 39,000
ISL 6264 39,000
ISL 6265 AHRTZ 39,000
ISL 6266 A 39,000
ISL 62881 49,000
ISL 62882 49,000
ISL 62883 HRTZ 49,000
ISL 6289 ACRZ 39,000
ISL 6312 CRZ 39,000
ISL 6521 CBZ 39,000
ISL 6539 CAZ 49,000
ISL 6566 CRZ 39,000
ISL 887 39,000
ISL 88731 49,000
ISL 95831HRTZ 57,000
ISL 958535 HRZ 49,000
ISL 95882 HRZ 49,000
ISL 97535 49,000

IC NGUON ADP
ADP 3160 27,000
ADP 3168 25,000
ADP 3180 25,000
ADP 3181 25,000
ADP 3188 25,000
ADP 3203 43,000
ADP 3204 43,000
ADP 3205 43,000
ADP 3207 A 41,000
ADP 3208 45,000
ADP 3209 39,000
ADP 3410 33,000
ADP 3418 29,000
ADP 3421 39,000
ADP 3806 45,000

IC NGUỒN MAX :
MAX 8725 E 39,000
MAX 8731 AE 39,000
MAX 8731 E 39,000
MAX 8734 A 39,000
MAX 8736 A 39,000
MAX 8736 ETL 39,000
MAX 8743EI 39,000
MAX 8744 E 45,000
MAX 8760 39,000
MAX 8765 E 39,000
MAX 8770 39,000
MAX 8774 39,000
MAX 8796 45,000
MAX 9736 B 45,000

TPS 51020 40,000
TPS 51116 QFN 40,000
TPS 51117 QFN 40,000
TPS 51118 40,000
TPS 51120 40,000
TPS 51123 85,000
TPS 51124 40,000
TPS 51125 40,000
TPS51216 58,000
TPS 5130 40,000
TPS 51427 A 40,000
TPS 51620 40,000

RT 8015 A 47,000
RT 8102 E 47,000
RT 8103 47,000
RT 8103 E 46,000
RT 8111 C 47,000
RT 8152 55,000
RT 8203 (02 line pin) 47,000
RT 8204 45,000
RT 8206 A / BQPW 45,000
RT 8206 B 45,000
RT 8210 B 55,000
RT 8800 37,000
RT 8802 37,000
RT 8841 40,000
RT8855 QFN48 SMD 33,000
RT 9218 32,000
RT 9241 32,000
IC I/O ĐỦ LOẠI :
ENE-KB 3310 QF C1 74,000
KB 3910 SF-B4 75,000
KB 3910 SF-C1 49,000
KB 3920 QF-BO 75,000
KB 3925 QF-B1 94,000
KB 3926 QF-A1 75,000
KB 3926 QF-B1 74,000
KB 3926 QF-C0 74,000
KB 3926 QF-D2 75,000
KB 3930 QF A1 95,000
KB 910 LQF-A1 65,000
KB 910 Q-B4 65,000
KB910QF-A1 75,000
KB 910 QF-A1 65,000

NUVOTON NPCE781 BAODX 87,000
NUVOTON NPCE781 EAODX 87,000
NUVOTON NPCE781 LAODX 87,000
NUVOTON NPCE783 LAODX 130,000
NUVOTON NPCE791 LAODX 129,000
NUVOTON NPCE795 PAODX 135,000
PC 87392 VJG 86,000
PC 87541 L 86,000
PC 87541V-VPC 86,000
PC 87570 86,000
PC 87591L 86,000
PC 97338 VJG 86,000
PC 97551-VPC 77,000
WB 83L517D 86,000
WB 83L951ADG 86,000
WB 776 LAODG 86,000
WINBOND 773 LAODG 77,000
WINBOND 776 LAODG 86,000
WINBOND 8763 LAODG 86,000
WINBOND 8763 LDG 86,000
WINBOND 8769 LAODG 86,000
WINBOND 8769 LAO 86,000
WINBOND GNPCE7831 LAODX 86,000
WINBOND NPCE783 LAODX 86,000
WINBOND WPCE 775 CAODG 86,000
WINBOND WPCE 775 LAODG 86,000

SMSC 1100 70,000
SMSC ECE 5011-NU 90,000
SMSC ECE 5018-NU 90,000
SMSC ECE 5021-NU 90,000
SMSC ECE 5028-NU 90,000
SMSC ECE 5035-NU 90,000
SMSC MEC 5045 78,000
SMSC MEC 5055 148,000
SMSC FDC 37N 869 89,000
SMSC KBC 1070-NU 90,000
SMSC KBC 1091-NU 70,000
SMSC KBC1021 MT 80,000
SMSC LPC 47N 227MN 90,000
SMSC LPC 47N 249-AAQ 90,000
SMSC LPC 47N 250 MD 90,000
SMSC LPC 47N 250 MT 90,000
SMSC LPC 47N 254 AAQ 90,000
SMSC LPC 47N 354 AAQ 90,000
SMSC MCE 5035-NU 89,000

ITE 8500 TE 190,000
ITE 8502E 0921-JXO 75,000
ITE 8510 TE 90,000
ITE 8570 E 95,000
ITE 8718F-S 40,000
ITE 8752 TE 145,000
ITE IT 8511TE 0830-BXS 90,000
ITE IT 8512E - JXA 90,000

CHIP CẦU NAM - CẦU BẮC:
INTEL AM 82801 IUX 278,000
INTEL 82801 CAM 90,000
INTEL 82801 DBM 150,000
INTEL 82801 FBM 180,000
INTEL 82801 GB 150,000
INTEL 82801 GBM 175,000
INTEL 82801 HB 160,000
INTEL 82801 HBM 195,000
INTEL 82801 HEM 195,000
INTEL 82801 IBM 195,000
INTEL 82801 IEM 195,000
INTEL CG 82 NM 10 265,000

INTEL 82855 GM 160,000
INTEL 82855 GME 180,000
INTEL 82855 PM 180,000
INTEL 82965GM 230,000
INTEL 82GL960 250,000
INTEL 915 GM 160,000
INTEL 915 PM 160,000
INTEL 940 GML 230,000
INTEL 943 GML 210,000
INTEL 945 GM 190,000
INTEL 945 GME 190,000
INTEL 945 GMS 250,000
INTEL 945 GSE 255,000
INTEL 945 PM 210,000
INTEL 965 GM 230,000
INTEL 965 PM 230,000
INTEL AC 88 CTGS 388,000
INTEL GE 45 280,000
INTEL GL 40 250,000
INTEL GM 45 250,000
INTEL HM 55 380,000
INTEL HM 55 235,000
INTEL HM 57 250,000
INTEL HM 65 370,000
INTEL PM 45 220,000
INTEL PM 55 250,000
INTEL QG 882 PM 230,000

CHIP VGA AMD - ATI
AMD 216 0674022 370,000
AMD 216 0674024 350,000
AMD 216 0674026 470,000
AMD 216-0683010 350,000
AMD 216-0752001 300,000
AMD 216-0752007 320,000
AMD 216LQA6AVA12FG 310,000
AMD 216MQA6AVA12FG 300,000
AMD 216TQA6AVA12FG 330,000
AMD 218-0660017 230,000
AMD 218-0697014 230,000
AMD 218-0697020 320,000
AMD 218S6ECLA21FG 230,000
AMD 218S7EBLA12FG 280,000
ATI 1100 RS485MC 216MCA4ALA12FG 320,000
ATI 1150 RS485M 216MSA4ALA12FG 325,000
ATI 200M RC410MD 216DCP4ALA12FG 245,000
ATI 200M- RC410MD 216DCP4LA12FK 245,000
ATI 200M- RC410ME 216ECP4ALA13FG 190,000
ATI 200M- RC415MD 216DCP5ALA11FG 245,000
ATI 200M RS480M 216MPA4AKA22HG 190,000
ATI 200M- RS482M216MFA4ALA12FK 190,000
ATI 215 0674034 390,000
ATI 216 0683013- HD3650 320,000
ATI 216-0707001 370,000
ATI 216-0707005 230,000
ATI 216-0707009 315,000
ATI 216-0707011 290,000
ATI 216-0709001 350,000
ATI 216-0728014 370,000
ATI 216-0728018 340,000
ATI 216-0728020- HD4570 410,000
ATI 216-0729042 350,000
ATI 216-0729051 340,000
ATI 216-0731004 385,000
ATI 216-0749001 345,000
ATI 216-0772003 340,000
ATI 216-0774007 410,000
ATI 216-0774007 320,000
ATI 216-0774009 345,000
ATI 216BAAAVA12FG 370,000
ATI 216BAVA12FG HD3200 375,000
ATI 216MQA6AVA12FG 290,000
ATI 216TQA6AVA12FG 340,000
ATI 21836 ECLA13FG 265,000
ATI 7500 M7-CPSP32 175,000
ATI 9000 216CDS3GBA21H 250,000
ATI 9000 216CPS3AGA 21H 265,000
ATI 9000 216P9NZGGA12H 250,000
ATI 9000 216Q9NFCGA13FH- 2 CACHE RAM 250,000
ATI 9000 216T9NGBA13FH- 4 CACHE RAM 305,000
ATI 9200 216DK8ANA12PH 225,000
ATI 9600 216PACKA15F 370,000
ATI 9600 216TBFCGA15FH- 4 CACHE RAM 320,000
ATI 9700 216PBCGA15F- NO RAM 360,000
ATI 9700 216TCFCGA15FH- 4 RAM 335,000
ATI IXP 450 218S 4PACA 13G 230,000
ATI IXP450 218S4PASA12G 230,000
ATI IXP460 218S4RSA12G 235,000
ATI M54-P 216PMAKA13FG 465,000
ATI M72-M 216QMAKA11FG 285,000
ATI M74-M 216RMAKA14FG 325,000
ATI RS600ME 216MEP6CLA14FG 345,000
ATI T2 216YBGDGA16 FH` 420,000
ATI X1300 216CZJAKA13FG 335,000
ATI X1300 216PNAKA12FG 300,000
ATI X1300 216PQAKA13FG 335,000
ATI X1400 216CXJAKA13AGX- 4CACHE RAM 390,000
ATI X1400 216PMAKA12FG- NO RAM 310,000
ATI X1600 216PLKAB26FG- NO RAM 350,000
ATI X300 216PFAKA13F-NO MEMORY 325,000
ATI X300-64Mb 216TFJAKA13FH 325,000
ATI X600- 216TDGAGA23FH- HAVE MEMORY 255,000
ATI IGP 345M 216PS2DFA22F 255,000
ATI IXP 150 218S2 EBNA44 180,000
ATI IXP 400 218 S4EASA 32HK 230,000

G 6150-N-A2 ( 05+; 6+) 525,000
G 6150-N-A2 ( 10+) 720,000
G73-U-A2 410,000
G73-U-N-A2 410,000
G84-600-A2 445,000
G84-600-A2 (10+) 790,000
G84-602-A2 445,000
G84-602-A2 (11+) 885,000
G84-625-A2 890,000
G84-630-A3 435,000
G86 620-A2 570,000
G86-600-A2 525,000
G86-631-A2 (11+) 600,000
G86-703-A2 545,000
G86-730-A2(07+) 535,000
G86-731-A2 ( DATE CODE 2010) 1,400,000
G86-740-A2 550,000
G86-740-A2 (8+) 1,100,000
G86-741-A2 ( DATE CODE 2010) 1,420,000
G86-750-A2 550,000
G86-750-A2(07+) 945,000
G86-751-A2 ( DATE CODE 2010) 1,430,000
G86-751-A2 (10+,11+) 690,000
G86-770-A2 585,000
G86-770-A2 ( 10+) 1,000,000
G86-771-A2 ( DATE CODE 2010) 1,430,000
G86-771-A2 (10+,11+) 690,000
G86-920-A2 650,000
G98-600-U2 540,000
G98-630-U2 490,000
G98-700-U2 500,000
G98-920-U2 570,000
GF-GO7200-B-N-A3 350,000
MCP 79MXT-B2 440,000
MCP79MVL-B2 370,000
NF 430-N-A3 150,000
NF-SPP-100-N-A2 470,000
NVIDIA N10M-GE1-S 450,000
NVIDIA N10M-GS2-B-A2 540,000
NVIDIA N10M-LP2-S-A2 520,000
NVIDIA N10M-LP-S-A2 500,000
NVIDIA N10P-GE-A2 630,000
NVIDIA N11M-GE1-B-A3 490,000
NVIDIA N11M-GE1-S-B1 550,000
NVIDIA QD FX350M-N-A3 630,000
NVIDIA QD-NSV-110M-N-A3 590,000
NVIDIA QD-NSV-115M-N-A3 470,000

ALI M1535 150,000
SIS 307 ELV 115,000
SIS 671 240,000
SIS 968 190,000
SIS M671 240,000
SIS M672 240,000
SIS M760GXLV 190,000
VIA CPU 1600 310,000

Chuyên Cung cấp IC - Chipset & Linh Kiện Laptop giá sỉ & Dịch Vụ Sửa Chữa Laptop chuyên nghiệp tại Đồng Nai. Sản phẩm, Đơn đặt hàng, Dịch vụ sữa chữa và Chăm sóc khách hàng, xin quý khách liên hệ:

Cty TNHH TM & DV Tin Học Dương Nguyễn

Điện thoại:0612.210.818– 0613.601179- 0613.999439
yahoo – skype chat: duongnguyenmobile
địa chỉ: 11A, Nguyễn Ái quốc, Tân Phong, Biên Hoà, Đồng Nai.
www.linhkienlaptop5s.vn

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG !