B>1 tấn đồng = 230 triệu ( Số lượng có hạn )
B>1 tấn sắt = 12 triệu ( Số lượng lớn )
B>1 tấn nhôm = 45 triệu ( Số lượng lớn )
Giá cả thương lượng . SMS:01233869123 ( A Duy )...!

Ưu tiên cho công ti liên lạc !!!

Anh em ghé ngang up hộ em !!! Em xin đáp lễ !!!