Chúng tôi là đơn vị trực tiếp khai thác gỗ trắc tại Lào. Sản phẩm có 2 loại: gỗ trắc tròn và gỗ trắc hộp xẻ theo qui cách chuẩn (17x25; 26x35; 36x45). Số lượng sẽ có nhiều vào tháng 9,10. Hồ sơ gỗ rõ ràng, đầy đủ để xuất sang nước thứ 3. Địa điểm giao hàng theo yêu cầu bên mua.
Hiện tại đang có sẵn 500 m3 gỗ tròn (tại Lào). Gỗ hộp bán theo đơn đặt hàng trước hoặc vào thời điểm có hàng. Giá cạnh tranh vào từng thời điểm giao dịch.
Ưu tiên và bán giá ưu đãi cho Quí khách hợp tác khai thác cùng công ty.
Anh/chị có nhu cầu, xin liên hệ: 0903 995 341 để biết thêm chi tiết. Chỉ tiếp người trực tiếp mua hàng.