Nhà mình ở Phường Phú Thủy, Phan Thiết
vào lúc 3h30 ngày 27/05/12. có 1 tên trộm vào nhà mình chôm 1 màn hình máy vi tính + keyborad +chưa biết mất cái gì nữa ...
chân dung tên trộm được chụp lại từ clip ( mình vẫn có clip)
và tang vật sau đây:Nếu AE nào thấy liên hệ với Công An Phường Phú Thủy, Phan Thiết : 062.3812541
hoặc DT 0944449344,