chán chơi bán đôi giày 2 đường bánh nó y chang vậy http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max...truot_pati.jpg
nhung có mau xanh lá câyn nay để lại giá 200k còn xài tốt nha tuy hơi cũ. em tên linh 18t ở biên hòa liên hệ em
0923022446