Dư một số bàn gỗ gồm 3 cái giá 150k/1 cái và 20 cái ghế nhựa loại 1 hiệu Duy Tân 60k/ 1 cái. Bàn nhựa loại 1 Duy Tân 2 cái giá 70k/1 cái.Tất cả mới 98%. Tiếp người thiện chí. LH: Chị Ngọc 0907435354