Mình có con Z như trên , ngoại hình còn mới, hôm qua bất cẩn ngồi lên màn hình bị nứt, cảm ững chổ nứt bị đơ. Nay có bro nào thâu máy , cho mình cái giá nhe

DT : Quang : 0933261782
324 Võ văn kiệt q1