Minh co 1 manh dat o Vinh Loc B; TPHCM
DT: 4x13
Gia ca: 90.000.000 d
Ban nao co nhu cau xin lien he 0909664346
Day la hinh anh mieng dat
Chu y: day la dat giay to tay nhe cac ban; vi vay hay lien lac khi thuc su can thiet nhe
Cam on da xem tin
http://www.mediafire.com/i/?laqpbaqfa34y70b
http://www.mediafire.com/i/?qe97ibeu5j1m36e
http://www.mediafire.com/i/?iojljotvxckygxw