như tiêu đề
Địa điểm: Galaxy Nguyễn Du (116 Nguyễn Du, Q1)
1 cặp ghế c5 c6 - 100k
liên hệ: 0985465460