lên cho sis. chúc bán nhanh. rảnh qua topic mình ủng hộ ới nhé. cảm ơn.