Buôn bán tất cả phụ tùng và linh kiện để dọn xe Honda Cub, 67, CD 50 125, Dax, NSR, Bonus, Minsk. Vào trang www.saigoncub.com để tham khảo thêm địa điểm.