Do lên đồ khác nên cần bán 1 số đồ
1.Bao Tay AB FI ZIN KO CÓ ỐNG GA NHA GIA' 40K Hàng Còn như mới luôn nha
2.Phuộc sau s100 tự mình sơn đen nha,bị xì 1 bên phuộc ,chạy cũng tốt nhưng muốn lên phuộc khác nên bán lại cho ai về phục hồi lại là bao nhún luôn,ty phuộc chưa trầy luôn nha
Show cặp phuộc cho mọi ngưòi xem
[IMG][/IMG]
Gía ra đi 1 cặp là 140k
Liên hệ 01883600470 GD CẦU SỐ 2 Q8 F14 NHA
MONG MOD DUYỆT DÙM EM NHA!THANKS MOD