01697646666
01697 646666

có tới 6 số 6 trong 1 sim ạ: giá chỉ 1 triệu 600k