Kết quả 1 đến 1 của 1
5giay facebook share
 1. #1
  Banned Thành Viên Cấp 4
  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Đang ở
  đang ở hà nội
  Bài viết
  1,890

  Mặc định bán 0968****09889988****09666688*****09666696***lộc phát _phát lộc_năm sinh

  VIETTEL 0988---0968--0966
  100% MỚI NGUYÊN KÍT
  CALL :09.686886.09
  SMS :0165.78.56789
  Có giảm cho a/e quam tâm
  01668.55.6789 Giá7.9 tr 0166.90.56789 Giá5tr
  0165.99.45678 Giá4 tr 016.99.11.8668 Giá 3tr
  090.663.1992 Giá 1.8tr
  09.686886.91Giá3.8tr 09.686886.92 Giá 3.8tr
  09.686886.93 Giá 3.8tr 09.686886.94 Giá 3.8tr
  09.686886.95 Giá 3.8tr 09.686886.97 Giá 3.8tr
  09.889988.61 Giá 2,8tr
  09.6868.66.92 Giá 2tr
  09.6868.66.93 Giá 2tr 0966.6696.11 Giá 2.6tr
  0966.6696.22 Giá 3.2tr 0966.6696.33 Giá 3.8tr
  0966.6696.44 Giá 2.5tr 0966.6696.55 Giá 4tr
  096.232.5686 giá 1.6tr
  0968.666.188 Giá 8tr 0968.666.186 Giá 8tr
  0.966669.188 Giá 7tr 0.966669.186 Giá 7tr
  09.666.686.38 Giá 4.8tr 09.666.686.33 Giá 4tr
  09.666.686.11 Giá 2.5tr 09.666.686.29 Giá 2.5tr
  0968.66.5699 Giá 2tr 0966.6690.06 giá 4.5tr
  0966.668.993 Giá 3.5tr
  0966.668.994 Giá 3.5tr 0966.668.995 Giá 3.5tr
  0966.668.997 giá 3.5tr 0966.6690.80 Giá 3tr
  0966.6690.92 Giá 3tr
  0966.6690.93 Giá 3tr0966.6690.94 Giá 3tr
  0966.6690.95 Giá 3tr0966.6690.97 Giá 3tr
  0966.66969.0 giá 5.5tr 0966.66969.1 giá 4tr
  0966.66969.2 giá 4tr 0966.66969.3 giá 4tr
  0966.66969.4 giá 4tr 0966.66969.5 giá 4tr
  0966.6696.08 giá2.5tr 0966.6696.18 giá 2.3tr
  0966.6690.08 giá 2.5tr 0966.6696.19 giá 2.3tr
  0966.6696.26 giá 4tr 0966.6696.28 giá 2.3tr
  0966.6696.29 giá 2.3tr 0966.669.646 giá 3.5tr
  0966.669.658 giá 2.5tr
  0966.669.659 giá 2.5tr 0966.6696.80 giá 2.5tr
  0966.6696.81 giá 2.5tr 0966.6696.82 giá 2.5tr
  0966.6696.84 giá 2.5tr 0966.6696.85 giá 2.5tr
  0966.6696.87 giá 2.5tr 0966.6696.75 giá 2.3tr
  09.888868.54 Giá 2,2tr
  09.888876.19 Giá 1,7tr09.8888.5951 Giá 1,4tr
  0982.964.168 Giá 1,3tr0977.96.0799 Giá 1,1tr
  09.8888.5694 Giá 1,5tr
  09.8884.5866 Giá 1,8tr09.8888.5796 Giá 1,8tr
  09.888869.12 Giá 1,9tr
  09.8888.5952 Giá 1,5tr09.8888.6561 Giá 1,8tr
  0.966669.865 Giá 1,8tr0976.584.555 Giá 2,5tr
  0987.79.0086 Giá 1,1tr0983.64.46.64 Giá 1,4tr
  09.8391.9391 Giá 1,8tr09.8888.7569 Giá 3tr
  09.8888.6915 Giá 1,4tr09.88886.377 Giá 1,8tr
  09.8888.5963 Giá 1,5tr09.88886.551 Giá 1,8tr
  09.88886.244 Giá 1,5tr09.66669.861 Giá 1,5tr
  09.8888.6761 Giá 1,5tr0988.777.516 Giá 1tr

  0963.87.5886 Giá 1,2tr
  0968.665.382 Giá 450k0968.66.5778 Giá 900k
  0968.66.5848 Giá 700k0968.665.819 Giá 450k
  0968.665.235 Giá 500k0968.665.244 Giá 450k
  0968.665.285 Giá 450k0968.665.246 Giá 600k
  0968.66.5352 Giá 400k0968.665.565 Giá 1,9tr
  0968.666.196 Giá 1,6tr09.686.65432 Giá 1,3tr
  0968.666.069 Giá 1,3tr0968.66.5557 Giá 1,3tr
  0968.66.5966 Giá 1,5tr
  0968.666.105 giá 600k
  0968.666.107 giá 700k
  0968.666.070 giá 750k
  0968.666.159 Giá 900k
  0968.666.180 Giá 900k0968.666.184 Giá 900k
  0968.666.190 Giá 900k0968.666.194 Giá 900k
  0968.666.220 Giá 900k
  0968.666.227 Giá 850k
  0968.666.157 Giá 599k0968.666.160 Giá 700k
  0968.666.164 Giá 700k 0968.666.109 giá 700k
  09.666688.05 Giá 1,8tr
  09.666688.13 Giá 1,8tr09.666688.14 Giá 1,6tr
  09.666688.17 Giá 1,6tr09.666688.21 Giá 1,8tr
  09.666688.73 Giá 1,9tr09.666688.74 Giá 1,9tr
  0988.998.201 Giá 550k0988.998.203 Giá 550k
  0988.998.205 Giá 550k0988.998.206 Giá 590k
  0988.998.213 Giá 520k0988.998.214 Giá 520k
  0988.998.217 Giá 550k0988.998.230 Giá 550k
  0988.998.237 Giá 599k0988.998.240 Giá 520k
  0988.998.241 Giá 520k0988.998.245 Giá 599k
  0988.998.249 Giá 520k0988.998.253 Giá 520k
  0988.998.251 Giá 520k0988.998.254 Giá 530k
  0988.998.264 Giá 599k0988.998.270 Giá 599k
  0988.998.271 Giá 599k
  0988.998.274 Giá 599k0988.998.275 Giá 599k
  0988.998.276 Giá 620k0988.998.349 Giá 520k
  0988.998.350 Giá 520k0988.998.351 Giá 520k
  0.966669.251 Giá 1tr09.66668.225 Giá 1tr
  09.66668.230 Giá 700k09.66668.231 Giá 700k
  09.66668.235 Giá 950k09.66668.237 Giá 750k
  09.66668.240 Giá 550k09.66668.241 Giá 550k
  09.66668.242 Giá 1tr09.66668.243 Giá 600k
  09.66668.244 Giá 1tr09.66668.245 Giá 700k
  09.66668.248 Giá 700k09.66668.249 Giá 650k
  09.66668.250 Giá 550k 09.66668.251 Giá 550k
  09.66668.253 Giá 550k 09.66668.254 Giá 550k
  09.66668.256 Giá 1tr 09.66668.257 Giá 750k
  09.66668.259 Giá 1tr 09.66668.260 Giá 800k
  09.66668.261 Giá 800k 09.66668.263 Giá 800k
  09.66668.264 Giá 750k 09.66668.265 Giá 800k
  09.66668.267 Giá 800k 09.66668.270 Giá 750k
  09.66668.291 Giá 1tr
  09.66668.294 Giá 1tr09.66668.295 Giá 1tr
  09.66668.300 Giá 1tr
  09.66668.301 Giá 700k09.66668.302 Giá 700k
  09.66668.305 Giá 700k09.66668.306 Giá 850k
  09.66668.307 Giá 950k09.66668.308 Giá 1tr
  09.66668.310 Giá 750k09.66668.312 Giá 750k
  09.66668.313 Giá 1tr09.66668.314 Giá 650k
  09.66668.315 Giá 650k
  09.66668.317 Giá 750k09.66668.319 Giá 800k
  09.66668.320 Giá 650k09.66668.321 Giá 900k
  09.66668.324 Giá 650k09.66668.325 Giá 650k
  09.66668.327 Giá 650k
  09.66668.329 Giá 850k09.66668.330 Giá 1tr
  09.66668.332 Giá 1tr09.66668.334 Giá 1tr
  09.66668.337 Giá 950k
  09.66668.340 Giá 600k09.66668.341 Giá 650k
  09.66668.342 Giá 650k09.66668.343 Giá 900k

  0988.998.796 Giá 2tr09.666.689.60 Giá 1.8tr
  0966.668.355 Giá 1.5tr0966.668.255 Giá 1.299k
  0966.668.246 Giá1.299
  0966.668.499 Giá 2.8tr
  0.966669.865 Giá 1,8tr0.966668.997 Giá 3,2tr
  0.966669.867 Giá 1,4tr0983.759.786 Giá 900k
  0983.64.46.64 Giá 1,4tr09.8391.9391 Giá 1,6tr
  0983.71.71.51 Giá 900k0982.41.43.46 Giá 1tr
  09.8669.8833 Giá 2,8tr09889988.46 Giá 2,8tr
  097.86.77997 Giá 1,8tr09.88886.259 Giá 2,8tr
  09.8888.5663 Giá 2,8tr09.8888.3447 Giá 1,4tr
  09.888866.53 Giá 2,4tr0979.365.113 Giá 1,6tr
  0988.779.759 Giá 1,3tr09.777666.75 Giá 2,5tr
  098899886.1 Giá 2,8tr
  09.8884.5899 Giá 2.4tr09.866.79993 Giá 1.5tr
  09.888866.45 Giá 2.8tr0975.087.688 Giá 1,3tr
  096666.88.05 giá 1.8tr
  09.888868.54 Giá 2,3tr
  09.888876.19 Giá 1,7tr09.8888.5951 Giá 1,7tr
  0982.964.168 Giá 1.3tr0977.96.0799 Giá 1tr
  09.888869.12 Giá 2.2tr
  09.8888.5952 Giá 1.5tr
  09.8888.5694 Giá 1.5tr09.8884.5866 Giá 1,8tr
  09.8888.6561 Giá 1.6tr09.8888.5796 Giá 1.6tr
  0.966669.283 Giá 2.5tr09.686.65432 Giá 1.3tr
  0.966669.878 Giá 2.8tr0988.998.390 Giá 1tr
  0988.998.394 Giá 1tr
  0988.998.397 Giá 1tr 09.666.686.71 Giá 1,8tr
  09.666.686.72 Giá 1.8tr
  09.666.686.75 Giá 2.3tr09.666.683.92 Giá 1.1tr
  09.666.683.94 Giá 1tr09.666.683.95 Giá 1tr
  09.666.683.97 Giá 1tr09.66668280 Giá 1tr
  09.666682.94 Giá 1tr
  09.666682.95 Giá 1tr
  09.6666.8483 Giá 1tr09.6666.8490 Giá 1tr
  09.66668.491 Giá 1tr09.66668.493 Giá 1tr
  09.66668.495 Giá 1tr09.66668.496 Giá 1.3tr
  09.66668.497 Giá 1tr09.66668.498 Giá 1.3tr
  09686.656.84 Giá 650k09686.656.87 Giá 800k
  09686.656.90 Giá 900k
  09686.656.94 Giá 800k09686.656.97 Giá 800k
  Có call có fix cho a/e quan tâm

  Lần sửa cuối bởi hoanghai2502, ngày 07-09-2012 lúc 08:56 PM.

 2. Tiện ích hỗ trợ Mua - Bán trên 5giay.vn
  UP 5337204 gửi 8100 UP 5337204 HOT gửi 8500
  Topic của bạn sẽ lên đầu Topic của bạn sẽ có 5giay hot nổi bật
  5GIAY 0 gửi 8700
  Nạp tài khoản & Lên lịch Up topic tự động
5giay facebook share

Các Chủ đề tương tự

 1. Trả lời: 0
Tìm bài viết theo ID Topic
Partner : Khuyến mãi | Webtretho | Tinh tế |

Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:48 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0
Copyright © 2014 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Copyright 2012 Nhat Nguyet Computer
Digital Point modules: Sphinx-based search
Giấy phép MXH số 07-GXN-TTDT
Xem website tốt nhất ở chế độ màn hình 1024 x 768


Cty TNHH TM và DV Tin Học Nhật Nguyệt
Trụ sở:114 Đường số 2 Cư Xá Đô Thành F.4,Q.3,Tp.HCM
ĐKKD số: 4102048497. Đăng ký ngày: 26/03/2007
Cơ quan cấp ĐKKD: Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tp. HCM
Tel: (08) 66.520.052 - (08) 22.456.456
Email: 123@nhatnguyet.vn
Find us on Google+
Liên hệ quảng cáo : Công ty Truyền Thông Số Công ty Truyền Thông Số
VPĐD: 14A Sông Đà, F.2, Q.Tân Bình, TP.HCM
Tel: (08) 354.727.43
Email: 5giay@igo.vn
Hotline : 0945.794.497 (Mr. Thao)
                0945.098.890 (Mr. Hải)