em cần mua vài cái Quần jean skinny nam ( củ)
uu tiên mào tối tối nha mắy bác!
xai 28, 29 la ok
ai có thì liên hệ wa std 0166,5564,289 sms đc wa e sẻ ghé nhà xem hàng


khổ lắm nên mới mua hàng củ xin mắy bác đừng chém tội nghịp em nha