Mod cho em xin vai ngay | minh can ban lai 4 vuocher cua zingdeal: be tron goi di Suoi tien bao gom ; ve vao Cong, ve bien tien dong, ve xem xiec ca heo,ve xe lua. Gia goc: tren 250.000, Gia zingdeal: 99.000. Gia minh ban lai 80.000. Han su dung 22/1/2012. Freeship Trung tam tp. Gia giam khi mua het 4 fieu 300.000. Lien he 0937900944