tình hình là mình có đàn gà mái, chua có trống cản,
anh em nào có trống tre mỹ rặc đá thua thỉ để lại cho mình cản mái hen (mua giá cao)
thanks anh em 5s nhìu lắm