Tình hình nhà nhỏ wá còn 1 pé husky màu muối tiu ae nào có nhu cầu nuôi alô cho mình sau đây là 1 số hình của e nó em nó chó đực được 2 tháng 10 ngày ngoan lam