Đã nhác còn kẹt xỉ bỏ mợ,tuần 3 buổi,buổi 1h=25k,bóc lột hơn cả tư bản,tự dọn đi em =)) =)) =))