cần nhân lực để phát triển nhà thuốc...chúng tôi có nhận thực tập..dược tá , dươc sĩ trung học...(mới ra trường )
sẽ nhận lại làm nêu thật sự yêu nghề và có năng lực.
xin liên hệ: 0902.924.668 phúc
mong se 5s up phụ ..thanks