XE CHAY TOT ,DAN G SU DUNG .XE DEWOO DOI 92 DANG KY LAN DAU NAM 96
AJ CAN LIEN HE 0987255986