Facebook không vào được:


Cách sửa:
Với máy tính bình thường :

- Vào menu Start, chọn Control Panel.
- Nhấp đúp vào Network Connections.
- Nhấp chuột phải vào kết nối hiện tại, chọn Properties.
- Chọn Internet Protocol (TCP/IP) và nhấp vào Properties.

- Trong phần “Use the following DNS server addresses”, bạn nhập nội dung “Preferred DNS server” và “Alternate DNS server” như sau:
Tạm thời dùng DNS của VNNIC:
VNNIC DNS HN : 203.119.8.106
VNNIC DNS HCM : 203.119.36.106
Hoặc của Open DNS:* 208.67.222.222
* 208.67.220.220

- Nhấn OK để lưu cấu hình lại.
Thế là bạn có thể tiếp tục trồng cây và chat chít với bạn bè được rồi

Đối với Mac OS X cũng tượng tự vậy, bạn chỉ cần cấu hình DNS về OpenDNS là vào được ngon lành