tình hình nghe chán muốn đổi dàn máy hay hơn
nên bán lại giá hữu ngị cho ace nào yêu âm nhạc
vào vấn đề luôn
1.amply pioneer 7800 2 la mã .nghe êm ấm ,đẹp long lanh

2.loa pioneer cs_f900 3 tấc rưỡi .chưa từng mở con ốc nào


3.lọc otto
ô
do cần bán gấp bù tiền thêm đổi dàn khác nên muốn ra đi mau lẹ
tổng 3 món trên 11tr đã bán 10tr(fix ace nào mau lẹ)
cũng lỗ kha khá rồi
liên hệ 0902441311 Thắng 26t dễ xưng hô