Mình đang có người thân ở Mỹ với Singapore. mình muốn lấy hàng về bán mà không biết giá của Iphone 4,4S hiện tại dao động khoảng bao nhiêu? và mức giá như thế nào thế nào thì khả năng mua bán được là cao nhất??!?!?! Mọi người ai hiểu rõ thì giúp mình với hén.
mình thấy trong nhiều topic nói Hàng dựng là sao? còn nếu hàng từ Mỹ về đây Unlock thì giá khoảng bao nhiêu?