Cần thu mua giấy báo cũ, tạp chí .... không giới hạn số lượng. Không ẩm ướt, không mốc, là mua.
Giá thu mua : VND 4500/kgs
Khối lượng giao dịch 1 lần tối thiểu 20 kgs ; tối đa 5000 kgs.
Giao dịch tai Công ty Việt Lâm - 351/56 Lê Văn Sỹ, P13, Q3
Giao hàng - Cân - Thanh toán.
Liên lạc Anh Long 0908331069