Chuyên cung cấp các loại vải may mùng (màn): vải tuyn trơn, vải tuyn có in hoa, vải voan có hoa văn, vải đơn,...

Liên hệ: 0906.918.320 (Hằng) hoặc 0938.977.467 (Thận)
1. Vải tuyn trơn: Trắng, hồng phấn, vàng lông gà con, xanh biển, xanh ngọc, cam
2. Vải tuyn in hoa văn
3. Vải voan có hoa văn
4. Vải đơn