Sập thờ -
Ân Gian -Bàn thờ tứ linh
Sập Thờ - Ân Gian Minh Móc ST01
Tên sản phẩm : Sập Thờ Minh Móc
Mã sản phẩm : ST01
Kích thước - Sập : 1970 x 810 x 1270 mm
Kích thước khác : 1970 x 890 x 1270 mm
Chất liệu : gỗ Gụ 100%, hoàn thiện sơn PU
Bảo hành : 05 năm
Giá Chưa VAT :
.12.500.000 vnd
-Địa chỉ : Nội thất Phú Hải - Tam Sơn - Băc Ninh
-ĐT : 02403856218- DD: 0972690610
Giao hàng toàn quốc .Giá bán = Giá niêm yết+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí
Xem hình ảnh và Giá bán cập nhật tại 02 trang website:
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE :http://noithatphongkhac.net


******************************************

Sập thờ - Ân Gian Chạm hoa văn ST02
Tên sản phẩm : Bàn thờ chạm
Mã sản phẩm : ST02
Kích thước : 1530 x 670 x 1270 mm
Kích thước khác :
Chất liệu : gỗ Gụ, sơn PU
Bảo hành : 05 năm
Giá chưa VAT:
12.500.000 vnd
-Địa chỉ : Nội thất Phú Hải - Tam Sơn - Băc Ninh
-ĐT : 02403856218- DD: 0972690610
Giao hàng toàn quốc .Giá bán = Giá niêm yết+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí
Xem hình ảnh và Giá bán cập nhật tại 02 trang website:
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE :http://noithatphongkhac.net


*******************************************

Sập thờ - Ân Gian Chạm hoa văn ST03
Tên sản phẩm : Bàn thờ chạm
Mã sản phẩm : ST03
Kích thước : 1970 x 890 x 1270 mm
Kích thước khác :2170 x 1090 x 1270 mm
Chất liệu : gỗ Gụ, sơn PU
Bảo hành : 05 năm
Giá chưa VAT:
22.500.000 vnd
-Địa chỉ : Nội thất Phú Hải - Tam Sơn - Băc Ninh
-ĐT : 02403856218- DD: 0972690610
Giao hàng toàn quốc .Giá bán = Giá niêm yết+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí
Xem hình ảnh và Giá bán cập nhật tại 02 trang website:
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE :http://noithatphongkhac.net


********************************************

Sập thờ - Bàn thờ tứ linh ST04
Tên sản phẩm : Bàn thờ chạm
Mã sản phẩm : ST04
Kích thước : 2170 x 1090 x 1270 mm
Ban com ( Ban am duong ) 1070 x 670 x 530
Chất liệu : gỗ Gụ, sơn PU
Bảo hành : 05 năm
Giá chưa VAT:
22.500.000 vnd
-Địa chỉ : Nội thất Phú Hải - Tam Sơn - Băc Ninh
-ĐT : 02403856218- DD: 0972690610
Giao hàng toàn quốc .Giá bán = Giá niêm yết+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí
Xem hình ảnh và Giá bán cập nhật tại 02 trang website:
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE :http://noithatphongkhac.net************************************************** *

Sập thờ - Bàn thờ tứ linh ST05
Tên sản phẩm : Bàn thờ chạm
Mã sản phẩm : ST05
Kích thước : 2170 x 1090 x 1270 mm
Ban com ( Ban am duong ) 1070 x 670 x 530
Chất liệu : gỗ Gụ, sơn PU
Bảo hành : 05 năm
Giá chưa VAT:
29.500.000 vnd
-Địa chỉ : Nội thất Phú Hải - Tam Sơn - Băc Ninh
-ĐT : 02403856218- DD: 0972690610
Giao hàng toàn quốc .Giá bán = Giá niêm yết+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí
Xem hình ảnh và Giá bán cập nhật tại 02 trang website:
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE :http://noithatphongkhac.net