Tìm kiếm bài viết theo id

  1. hero_man
  2. hero_man