Tìm kiếm bài viết theo id

  Tube Pre cho micro của hãng presonus ra di cho ai cần

  Tube Pre cho micro của hãng presonus ra di cho ai cần

  Chủ đề bởi: StudioGAU, 8/7/18, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Điện Tử - Âm Thanh
  Tube pre của hãng presonus cho anh em thu âm ca hát

  Tube pre của hãng presonus cho anh em thu âm ca hát

  Chủ đề bởi: StudioGAU, 25/6/18, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Điện Tử - Âm Thanh
  StudioGAU
  Soundcard Tascam US366

  Soundcard Tascam US366

  Chủ đề bởi: StudioGAU, 19/5/18, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Điện Tử - Âm Thanh
  Thùng fostex ma trận cho loa toàn dải

  Thùng fostex ma trận cho loa toàn dải

  Chủ đề bởi: StudioGAU, 19/5/18, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Điện Tử - Âm Thanh
  Vài bộ loa toàn dải cho anh em lên thùng

  Vài bộ loa toàn dải cho anh em lên thùng

  Chủ đề bởi: StudioGAU, 19/5/18, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Điện Tử - Âm Thanh
  StudioGAU

  Củ Loa Toàn dãi mini đủ loại

  Đăng bởi: StudioGAU, 18/5/18 trong diễn đàn: Ve Chai Điện Tử
  Củ Loa Toàn dãi mini đủ loại

  Củ Loa Toàn dãi mini đủ loại

  Chủ đề bởi: StudioGAU, 10/5/18, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Ve Chai Điện Tử