Tìm kiếm bài viết theo id

  1. exjohn
  2. exjohn