Hiện tại mình đang học bên trường Bách khoa lớp buổi tối nên đá hơi ít..bùn lắm
Minh 22t đá khá . Giữ banh, chuyền banh, đi banh, sút
Tính tình zui zẻ chơi thể thao là chính
Anh em nào có đội đá còn thiếu người kv gò vấp , bình thạnh, thủ đức, q.10, q.11 cho mình zô đội đá chung.
Giờ đá 8h30 -10h ( b.tối)
Minh 0948.49.50.51