Trung Tâm Ngoại Ngữ Kiến Tạo C.E.T xin thông báo:

Quý phụ hyunh có nhu cầu muốn cho con em mình học luyện thi chứng chỉ
Starters - Movers - Flyers của Cambridge , vui lòng down load tại liệu tại link này :

http://cet-flc.com/view.aspx?cat=163...s%20-%20Flyers