Tình hình là con cóc contomet của xe ba mình bị hư ,mà tìm hoài không biết chỗ nào bán .Bạn nào biết ,hoặc có thì có thể giúp mình với nhé