Có AE nào rành về việc xem số khung, số máy để biết được chính xác đời xe spacy ko?
Xe đời 99,2000,2001,2002,2003 số khung, số máy bắt đầu bằng số mấy a?