can ban lcd sony 40bx450 , moi 95% , phu kien day du ( thung xop + chan de + remost )
gia : 6,8 trieu .
can ban led sony 46hx925 , moi 95% , phu kien day du ( thung xop + chan de + remosst + 2 kinh 3d )
gia : 27 trieu .
hang moi , khong tray xuoc .
nhung san pham tren duoc bao hanh 8 thang ( bao hanh tan nha ) .
anh/chi nao can mua thi lien he voi ( huy ) nhe ! sdt : 0903332122 .