pin laptop gia hot bao hanh lau

CTY TNHH TIN HOC NGUYỄN ĐẶNG PHÁT
ĐC: 3A TRẦN VĂN ĐANG,P9,Q3
******
HOTLINE: 0907 901 479
EMAIL: thefather_is_all@YAHOO.COM
YH:thefather_is_all
CHUYÊN NHẬP KHẨU & CUNG CẤP LAPTOP
HP –DELL-SONY-LENOVO-TOSHIBA-ASUS
************ **********
******* **********
NGOÀI RA CTY CHÚNG TÔI CUNG CẤP
LINH KIỆN LAPTOP PIN,DVD_CD,
LCD,Adapter,Keyboard,Cao Áp,Wireless-Ram.
………………

PIN LAPTOP ACER:

TÊN SẢN PHẨM DÒNG MÁY TƯƠNG THÍCH GIÁ (USD)
ACER-63D1.......TravelMate C300,C300Xci,C301,C301Xmi,C301XMib,C302,C302Xmi… ……….48
ACER-50L8…………………… ACER 50L8………………………………………��………………..48
ACER-50L6……………………. ACER 50L6………………………………………��……………….44
ACER-ANJ1….Aspire 3620 3624 5540 5560,TM 2420 3240 3280,2400 series,3200 series,4620z…..44
ACER-AS07A41……………Acer Aspire 4310 Series,4520 Series,4710 Series, 4920 Series………..44
ACER-5100………………… TM 2300,4000,4100,4500,4600,5100,5600Series………��……………44
ACER-TM3200…………….. ACER-TM3200,TM300…/………………………………………….44
ACER-4000….. Aspire1680,3000, 7100,9400,2300, 1410, 1640, 1650, 1680, 1690, 3000series………47
ACER-ONE……………… ACER ONE 3CELL/6CELL……………………………………… ....40/46
ACER-5720………………. ACER 5720,5920…./…………………………………………………...44
ACER-NC4000…………… ACER NC4000,NC4010…/……………………………………………44
ACER-50L6C40….. Acer Aspire 5500/5600/3600/3680/5570/3210/3220/3274 Series………………..44

PIN LAPTOP LENOVO

LE-Y400……………. Y400,F40,F41…………………………………………………………………44
LE-E255……………. E255/120/260/Y330 SERIES…………………………………………………44
LE-Y430……………. PIN LENOVO 3000 Y430 SERIES (5200mA)………………………………45
LE-G430…………. PIN LENOVO 3000 G430 SERIES (5200mA) (Original)……………………..75
LE-G410…………. LENOVO G400,G410,C460……………………………… ……………………….44
LE-V21……………. V21/V22 SERIES……………………………………………………………….47
LE-N100 (9CELL)….. PIN LENOVO 3000 N100 C200 SERIES 9CELL-7200mAh (Original)….70
LE-N100………………………. Lenovo 3000 N100………………………………………��…………..44
LE-N200………………………. Lenovo 3000 N200………………………………………��…………..45
LE-V100………………………. Lenovo 3000 V100,V200,N220../………………………………………45

PIN LAPTOP DELL

DE-D400…………………….. Latitude D400, Series………………………………………………….44
DE-CPI……………………… C500,C540,C640,C840,510,600,800…/…………………………………..46
DE-D600……… Latitude D500 and D600 Series Dell 500M 510M 600M D500 D505 D600 6Y270….44
DE-D800…….. Latitude D800Series,Inspiron 8500m,8600m, 8601 Series……………………………...44
DE-700MH………………… Inspiron 700m Series(H)…………………………………………………48
DE-X300H…………. Dell: Inspiron 300M SeriesLatitude X300 Series……………………………...48
DE-5000……………. DELL Inspiron 5000Inspiron 5000 seriesInspiron 5000e……………………48
DE-1100H………….. Inspiron 1100,1150,5100,5150,5160 Latitude 100L Series,……………………….50
DE-D810…………… DELL Latitude D810,precision M70……………………………………………45
DE-9300H…… Inspiron 6000,6400,9200,9300,9400, XPS M170,M1710,E1505,E1705,XPS Gen 2…….52
DE-6400……... Dell Inspiron 6400,Inspiron E1505,Inspiron E1501,Latitude 131L……………………..44
DE-6400H….. INSPIRON 6000,E1505 XPS M1710, 9200 XPS M170 Dell……………………………….52
DE-D410…………………….. Dell:C125 Latitude D410 Series……………………………………….44
DE-2200………………….. DELL Inspiron 1000, Inspiron 1200, Inspiron 2200, Latitude 110L………..48
DE-1300………. Dell Inspiron B120, Inspiron B130 .Inspiron 1300 Series LATITUDE 120L…………44
DE-640M…………………….. Inspiron 630m,640M,1405……………………………… …………………44
DE-D820……………………… DELL D820 D830………………………………………��……………....44
DE-9100……………………… Inspiron 9100 Inspiron XPS……………………………………………52
DE-1500…………….. Inspiron: 1520, 1521, 1720, 1721. Vostro: 1500, 1700.(5600mAh, Original )……60
DE-1520……………. Inspiron: 1520, 1521, 1720, 1721. Vostro: 1500, 1700……………………………..44
DELL 1530…………………………. DELL 1530………………………………………��………………..44
DE-D620……………………………. DELL D620 series…………………………………………………44
DE-2600…………………………….. Inspiron 2600,2650 Series………………………………………..44
DELL-M1210……………………….. M1210……………………………………… ……………………….44
DE-2200…………… DELL Inspiron 1000, Inspiron 1200, Inspiron 2200, Latitude 110L………………48
DELL-1400………………… PIN DELL VOSTRO 1400. (5600mAh, Original )…………………………60
DE-1400……………………. Inspiron: 1420,Vostro: 1400………………………………………��………44
DELL-1410…………………. DELL VOSTRO 1410-A840 (Original )……………………………………72
DE-1330………………………. 1330………………………………………��………………………………44
DE-1525……………………….. Dell Inspiron 1525,1526………………………………………………..44
DE-D420………………………… DELL 420,430……………………………………��…………………...44
DELL 1435H……………………. DELL 1435(Original )9cell NEW……………………………………...70
DELL 1735H…………………….. DELL 1735(Original )9cell NEW……………………………………..70
DELL-1310…………………….. PIN DELL VOSTRO 1310-1510 (NEW)……………………………….44
DELL-1730……………………….. DELL 1730 (Original ) NEW……………………………………….. 72

PIN LAPTOP IBM

IB-T30…………………… T30 Series…………………………………………………………………….42
IB-T40……………………. R50, T40 Series T41,T42,T43,………………………………………………44
IB-X41TH……………….. IBM Thinkpad X41T Series…………………………………………………48
IB-X60H…………………. ThinkPad X60,X60sSeries……………………………… ……………………..48
IB-X41……………………. IBM Thinkpad X41 Series…………………………………………………..40
IB-R30……………………. R30,31 Series…………………………………………………………………44
IB-R40…………………….. R32,R40 Series………………………………………………………………44
IB-T60…………………….. T60 Series……………………………………………………………………44
IB-Z60T….. IBM T60, X60, R60, Z60 Series ,LENOVO Series: Z60m, Z60t, 3000, C100, N100, V100..44
IB-T20…………………… T20,T21,T22,T23,T Series……………………………………………………42
IB-R40E…………………. R40E Series……………………………………………………………………44
IB-X60………………….. ThinkPad X60,X60sSeries……………………………… ………………………...40
IB-T61H………………….. IBM T61,R61,T400( 9cell)……………………………………………………52
IB-T61…………………….. IBM T61,R61,T400…………………………………………………………..45

PIN LAPTOP SONY

SONY-BPS2…… SRX55C,SRX55TC,CI,SR17(K),SR33,SR5K,SR7K,SR,SRX87, VX7,PCG-VX88………44
SONY-BPL2(9cell)…. SRX55C,SRX55TC,CI,SR17(K),SR33,SR5K,SR7K,SR,SRX87, VX7,PCG-VX89…54
SONY-BPS3………………………. SONY-BPS3………………………………………��……………………46
SONY-BPS2……………. PIN SONY VAIO VGP-BPS2, BPS2A, BPS2B (Original)…………………….66
SONY-BP2NX…………. VAIO VGN-S, SZ, N, AR, FE, FJ, FS Series…………………………………….4 5
SONY-BPS9………………… SONY-BPS9(black & white)………………………………………………72
SONY-BP2V………….. VAIO PCG-V505/B/A,PCG-V505R/PB,PCG-Z1RGP/Z1RMP…………………45
SONY-BPS5………………… SONY BPS5-SONY TX………………………………………… ……………46
SONY-BPS13……………………. SONY NS225J-NS220…(Original )……………………………………..72

PIN LAPTOP HP

HP-4809A……… NX9000 Series,OmniBook XE4100,Pavilion ZE4000, ZE4200 Series………………….46
HP-R3000H.. HP PP2200 ,PP2210, Business 9100,9110,ZV ZX series,Compaq R3000 series……………50
HP-DV1000………………….. DV1000/ZE2000……………………………………………………………44
HP-2082… Pavilion zt3000, zt3010US, zt3001US,nx7000,nx7010 ,NX1000,Presario x1000……………….46
HP-DV8000…………….. HP ZD8000 series,DV8000………………………………��……………………...48
HP-NC6100.. Business Notebook NC6100 series,NC6200 series,NX6100 series NX6310 series……………44
HP-NC8230….. Compaq/HP NX7400 NX8200 NX8230 NX8240 NX8220…………………………………..48
HP-NC6000… C6000 SeriesNC8000 Series,NW8000 Series,NX5000 Series,HV1000 Series……………….44
HP-DV2000… PIN HP Pavilion V3000 DV2000 DV6100 DV6200 ( 12CELL )……………………………..60
HP-DV2000… dv2000&dv6000 Series,Compaq V3000&V6000 Series,C700,F500../……………………….44
HP-510h…. HP Business Notebook 500 series,HP Business Notebook 510 series…………………………..48
HP-DV9000…………… DV9000 series……………………………………………………………………..48
HP-TX1000… TX1000,TX1100 Series,RQ204AA,HP TX1000, TX1100, TX1200 AND TX1300 SERIES..44
HP-6520.. HPdv2500z, Pavilion dx6500,Compaq 6820s, Compaq 6520s, Compaq 6720s…………………..44
HP 520………………………. HP 500,520……………………………………��……………………………..44
HP-B120H……………………. HP CQ20………………………………………��……………………………48
HP B1900…………………… HP B1900……………………………………… ………………………………..40
HP B1900H………………….. HP B1900H…………………………………………………………………..48
HP DV5-DV4………………….. DV4,DV5T,QC40,QC45.../………………………………………………...44
HP DV5-DV4(12cell)…………….. DV4,DV5T,QC40,QC45…12cell original………………………………...62
HP-DV2000……… dv2000&dv6000 Series,Compaq V3000&V6000 Series,C700,F500..Original………….57
HP-DV7………………….. PIN HP DV7 (Original)8cell NEW……………………………………………..60

PIN LAPTOP TOSHIBA

TO-3634U…….. PIN Toshiba Satellite M300-U400-(PA3634)…………………………………… ………….44
T0-3399U….. Toshiba Satellite M40, M45 ,M50,M55,Tecra A3,A4,A5,S2 Series,A80 Series……………..44
T0-3534U…. Toshiba Satellite M200, M205, A200, A205 A300 M300,U305 Series……………………….44
T0-3465U…. TOSHIBA Satellite Pro M70-134,Satellite A80,A85,M45,M55,M70 Series…………………..44
TO-3384U…. Toshiba Satellite A70 ,A75,P30,P35 Series…………………………………………………..48
TO-3356U…. TECRA A2/M2/M2V/M3 Series,Satellite A50/A55………………………………………….44
Qosmio F25/F25-AV205
TO-3285U…….. Tecra A1 SeriesTecra A10 SeriesTecra A15 Series……………………………………44
TO-3383U…….. Toshiba Satellite A70 ,A75,P30,P35 Series………………………………………………..48
TO-3593u…………… Toshiba u305,u300…/………………………………………………………………..44
TO-3420U…………….. Toshiba Satellite L10-L20-L30.. Series………………………………………….48

PIN LAPTOP APPLE

apple 1175……………….. apple 1175………………………………………��………………………………55
apple 1078……………….. apple 1078(G4)…………………………………… ………………………………52
apple 1189……………….. apple 1198………………………………………��………………………………62
apple 1185……………….. apple 1185………………………………………��………………………………55

PIN LAPTOP ASUS

ASUS 32-A8……………. ASUS 32-A8………………………………………… ……………………………..46
ASUS U1FH……………. ASUS U1FH………………………………………��……………………………..47
ASUS A32-F5…………… ASUS A32-F5………………………………………… …………………………..47
ASUS A32-M……………. ASUS A32-M9………………………………………… ………………………….47
ASUS EEE P109…………. ASUS EEE P109………………………………………��………………………47
ASUS EEE P107…………. ASUS EEE P107………………………………………��………………………45

ANGOÀI RA CTY CHÚNG TÔI CÓ NHỮNG LOẠI PIN 6 CELL, 9CELL, 12CELL
* Loại 6 cells: G50, G60, G61, G70, G71; HDX16; HP Pavilion dv4, dv5, dv6: 90$
Compaq Presario: CQ40, CQ45, CQ50, CQ60, CQ61, CQ70, CQ71: 80$

*Loại 9 cells: Only for dv3z, dv3t,dv6tse: 95$
*Loại 12 cells:G50, G60, G61, G70, G71; HDX16; HP Pavilion dv4, dv5, dv6: 120$
Compaq Presario: CQ40, CQ45, CQ50, CQ60, CQ61, CQ70, CQ71): 110$

APIN NEW 100% (ZIN THEO MÁY) CHÍNH HÃNG BH 6 ThángỔ ĐĨA CD-DVD:

CD-ROM ATA………………………….… DÙNG CHO NHIỀU DÒNG MÁY………. 24
DVD-ROM ATA………………………….. DÙNG CHO NHIỀU DÒNG MÁY……… 38
DVD-COMBO ATA…………………….... DÙNG CHO NHIỀU DÒNG MÁY…..….. 42
DVD-RW ATA…………………………… DÙNG CHO NHIỀU DÒNG MÁY….…... 54
DVD-RW SATA……………………. …….DÙNG CHO NHIỀU DÒNG MÁY……… 54
DVD RW(nuốt) ATA…………….. ……….DÙNG CHO LENOVO Y400,410../….…. 54
DVD RW(nuốt) SATA………………. ……DÙNG CHO LENOVO SATA Y430……. 54
DVD RW (slim) ATA…………………. ….DÙNG CHO DÒNG MAY MỎNG……….63
DVD RW (slim) SATA…………………… DÙNG CHO DÒNG MAY MỎNG..….…. 60
DVD-RW(IBM) T60…………………… …DÙNG CHO LENOVO T60,61………….. 62
DVD-COMBO(IBM) T40……………… …DÙNG CHO LENOVO T4X…………….. 49
DVD-RW (nuốt-SLIM) SATA………….. ..DELL 1537…/……………………………. 92
DVD-RW (nuốt - SLIM) ATA…………… DÙNG CHO APPLE,DELL 1330../……… 62
DVD RW…………………………………. DÙNG CHO DELL D620,820…/……..…. 57
BOX CD IBM(ATA/SATA)……………… BOX CD IBM USB GAN NGOAI………. 10
BOX HDD SAMSUNG……………………BOX SAMSUNG USB GAN THAY O CD… 10ADAPTER:

Sản phẩm Thông số GIÁ (USD)
ADATER ĐA NĂNG…… Dùng cho nhiều dòng máy - kèm theo xạc xe hơi……….27

ADAPTER IBM-LENOVO….. ADAPTER 16V-4.5A……………………………….15.5
…… ADAPTER 20V-4.5A………………………………18
……. ADAPTER 20V-4.5A(zin)………………………….25
……… ADAPTER 16V-4.5A(zin)…………………………22
ADAPTER SONY……………… 19.5V-4.1A(zin)………………………………….22
……………….. 19.5V-3.9A(zin)…………………………………23
……………….. 19.5-4.7(ZIN)…………………………………… …..24
……………….. 19.5V-6.2A(ZIN)…………………………………30
……………….. 12v-3a zin………………………………………….22
………………. 19.5V-4.1A………………………………………��….16
………………… 16V-4A………………………………………… ……..15.5

ADAPTER DELL……………… 20V-3.5A………………………………………��…..18
………………… 19.5V-4.62A……………………………………… …..18
………………….. 19.5V-7.7A(zin-slim) NEW-zin……………………..42
………………….. 19.5V-6.42A(zin-slim) NEW-zin……………………..32
…………………… 19.5V-6.7A(zin)……………………………………28
…………………… 19.5V-7.7A(zin)……………………………………32
…………………… 19.5V-4.62A(zin)…………………………………��..25
……………………. 19.5V-3.34A(zin)…………………………………��…23

ADAPTER HP-COMPAQ……….. 18.5V-3.5V………………………………………��..15.5
………… 18.5V-3.5A(dau kim)……………………………….17
………… 19-4.74A……………………………………… ……..17
………….. 19v-6.5a(dau kim) ZIN……………………………..32
…………... 19V-4.74A(zin, dau nhon dv2000,dv6000) ZIN……23
………….. 19V-4.74A(3mm)(zin) dau kim………………………24
………….. 19V-4.74A(3mm)(zin)………………………………22
………….. 18.5V-6.5A(zin) dau USB………………………………34
…………… 18.5V-3.5A(zin)………………………………………21
…………… 18.5V-3.5A(kim-zin)……………………………………22

ADAPTER TOSHIBA…………….. 15V-5A………………………………………… ……….16
………………. 19V-3.42A……………………………………… ………16
………………. 15V-5A(zin)……………………………………��……..22
……………… 19V-3.95A(zin)…………………………………��……..22
………………. 19V-3.42A(zin)…………………………………��……...21
………………. 19V-4.74A(zin)…………………………………��………23

ADAPTER ACER…………………. 19V-4.74A……………………………………… ………..17
…………………. 19V-3.42A……………………………………… ……….16
………………… 19V-1.58A( mini 8.9"...)…………………………………21
…………………. 19v-4.74a(zin)…………………………………��………22
…………………. 19v-3.42a(zin)…………………………………��………21

ADAPTER ASUS………………… 19V-3.42A……………………………………… ………….16
………………… 19V-3.42A(zin)…………………………………��……….21
………………… 19V.4.74A(zin)……………………………… …………….23
………………… 12v-3a zin……………………………………………….22

ADAPTER APPLE………………. 45W(ARI) zin…………………………………………...53
………………. 60W zin………………………………………………….46
………………. 85w pro zin………………………………………………56
……………… G4 zin…………………………………………………….32

ADAPTER LCD………………….. 12V-4A (15"-17"-19")……………………………………18

ADAPTER SAMSUNG………….. 19V-4.7A………………………………………��……….18
…………… 19V-4.7A(zin)………………………………………….24

ĐẦU CHUYỂN HDD CHO CÁC LOẠI HP:

Đầu chuyển:HDD HP DV2000, DV6000,DV9000→20$
Đầu chuyển: HDD Dell 1535,1537,1640: tất cả dòng studio→ 35$
Bluetooth: HP DV2000,6000,9000 :→25$
Bluetooth: HP TX2000:→25$
Vỏ : acer 6920G: 1.000.000VND
Pin: DV4T,DV5T,DV6T zin 6 cell 45$ 99%
Pin: IBM T60 zin 12cell 70$ 99%
ACPU: T9500 giá 3T5 BH 3 tháng(Zin Tháo Từ Trong Máy R