Tình hình là tôi có người quen cần bán 10.000 cổ phiếu BVB (Ngân hàng Bảo Việt), với giá gốc như khi trước anh ấy đã mua.

Anh em nào có nhu cầu vui lòng cho biết nha.


Liên hệ số điện thoại (HCM): 0972832896.

Thanks !