Xem Đáp án môn Anh - KHỐI A1 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo -kỳ thi TUYỂN SINH CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC 2012

XEM ĐÁP ÁN MÔN ANH KHỐI A1
MÃ ĐỀ 859 - 681 - 794 - 537 - 318 - 426
Để nhận đáp án môn ANH MÃ ĐỀ 859 - 681 - 794 - 537 - 318 - 426 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Thí sinh soạn tin nhắn theo cú pháp sau:

XEM ĐÁP ÁN MÔN ANH :


HDA_ANH_MÃ ĐỀ rồi gửi 8741


Ví dụ: Bạn vừa thi xong mÔn ANH mã đề 859 soạn:

HDA ANH 859 rồigửi8741


Soạn tin để nhận đáp án với các mã đề khác nhau:
HDA
ANH 681 rồi gửi 8741
HDA ANH 794 rồi gửi 8741
HDAANH 537 rồi gửi 8741
HDA ANH 318 rồi gửi 8741
HDA ANH 426 rồi gửi 8741
ĐĂNG KÝ NHẬN ĐIỂM THI ĐẠI HỌC SỚM NHẤT :

DIEM2012_SỐ BÁO DANH rồi gửi 8741

Ví dụ: Bạn vừa thi xong trường Đại học Bách khoa, để nhận điểm sớm nhất ngay khi Bộ giáo dục công bố soạn:

DIEM2012 BKA2356 gửi 8741

Chúc các sĩ tử đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thiTUYỂN SINH CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC NĂM 2012.