Điêu khắc kỹ nghệ gỗ Duy Chinh

ĐT: 0903 743 394
08 371 81932
Fax: 08 371 85527
Email: duychinhdieukhac@vnn.vn
Website: www.duychinh.com.vn


Nghệ nhân duy chinh đã được Hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam chứng nhân là Nghệ nhân quốc gia,
Bàn tay vàng năm 2010

Sản phẩm của chúng tôi :
Kỹ nghệ gỗ :

điêu khắc tượng gỗ , đúc tượng đồng ,...