Tôi cần mua cây mành mành gốc lớn cỡ ngón chân cái, giá cả không thành vấn đề. ACE nào có vui lòng liên lạc với Dũng 0909.673168