24/10 phú cường bd 0918829892
gà 6t chuẩn bị đẻ nha 2 em rất đẹp