giá trên còn thương lượng, xe, nội thất còn mới 90%
xem tại nhà. liên hệ số điên thoai 0919261767